İki büyük “sosyal hata”

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA -

KENDİNİZİ ANLATMAYIN

Şirketlerin sosyal medya konusunda iki büyük hatası var. Markalar, kendileri ve ürünleri hakkında konuşmayı çok seviyor. Ama marka sonsuz çaba gösterse de tüketicilerin çoğu bir markaya arkadaşına güvendiği kadar güvenmez. Bu problemi aşmak için markalar müşterileri arasında etkileşim kurmaya çalışmalı.

HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

Diğeri ise şu: Şirketler genellikle sosyal medyada iş hedefleri olmadan etkileşim kuruyor. Bunun yerine aldıkları “like” ve “follower” sayısına ve etkileşim yoğunluğuna odaklanıyorlar. Ancak günün sonunda eğer bu veriler kârınızı yükseltmiyor veya maliyetinizi düşürmüyorsa hiçbir işe yaramaz.

O SORUYU SORUN

Şirketler sosyal medyada iş hedefleriyle yola çıkmalı ve “Benim rekabet avantajımın kaynağı nedir ve bunu güçlendirmek için sosyal platformları nasıl kullanmalıyım” sorusunu sormalıdır. Bu soruyla yola çıkılmayan tüm çabalar çok fazla etkileşim yaratsa da hiçbir iş sonucu doğurmaz. kü irketler sosyal medya için genelde çok genç insanlar istihdam ediyor. Bu da çok fazla etkile im ve yeni kitle yarat yor ama i ve kârl l k aç s ndan bir ey kazand rm yor. Çünkü bu genç insanlar sosyal medyay i hayat yla nas l ili kilendireceklerini bilmiyor. O yüzden bahsetti im kombinasyon, ba ar için art.

Bir irket için ideal sosyal medya stratejisini tan mlayabilir misiniz?

Bence bir irket ve irketin hizmet/ürünlerinden faydalanan insanlar etraf nda bir çember çizersek, irketten insanlara, insanlardan da irkete giden bir ok bulunur. irketin bu döngüde dikkat etmesi gereken insanlara çok net faydalar sa lamas gerekti idir. E er bir irket, mü terilerine sadece yay n yap yorsa, net fayda sa lam yor demektir. Ama irket, e er insanlar aras nda güçlü ili kiler kurmaya çal rsa de erli bir ey yapm olur. Bu da irketten insanlara giden ok olur. irketler de sa lad klar bu fayda kar l nda mü terilerinin kendileri için yorum, bilgi güncellemesi gibi yeni mü teriler getirecek bir eyler yapmalar n sa layabilir.

Bu konudaki en iyi örneklerden biri Facebook üzerinden yürüyen ABD’deki Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastal na dikkat çekmek, ba toplamak için ba lat lan buz kovas düellosu. Bir kova buzla yap lan bu meydan okumaya göre (Ice Bucket Challenge) teklifi alan ki i, 24 saat içinde ba ndan a a bir kova buz döküyor ve videosunu Facebook’ta yay nl yor. Dökerse 3 ki iye daha meydan okuma teklifi gönderiyor. E er dökmezse ALS için ba yapmas gerekiyor, tabii bir kova buzu ba ndan a a dökenler de ALS için ba yapabiliyor. Bu basit kampanya, k sa zamanda çok büyük bir ba ar toplad . Bence insanlardan bu derece ilgi görmesinin nedeni, insanlar n düello sayesinde kendileriyle dalga geçebilmesi, arkada lar n oyuna dahil edebilmesi ve bir eye katk sa lad klar n görebilmesi oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.