Saatchi&Saatchi’de yeni dönem

Capital (Turkey) - - MEDIA PULSE - B2B KRALLARI Ad Age, DataCenter ve WPP’nin Kantar Medya irketi ara t rmas na göre Microsoft, Apple ve AT&T, Amerika’da B2B alan nda en çok reklam yapan irketler. irketler geçen y l bu alana 5 milyar dolar harcad . LinkedIn CEO’su Jeff Weiner, reklam g

ANLA MA SONA ERD K sa bir süre önce Publicis Groupe, Türkiye’deki Saatchi&Saathci’yi bünyesine katt . Asl nda bu, d ar dan alg land gibi tam bir sat n alma i lemi olmad . Çünkü Saatchi&Saatchi zaten Publicis Groupe bünyesinde faaliyet gösteren bir markayd . Ancak Türkiye’deki Saatchi&Saathci network’ten ba ms z olarak sadece isim hakk n kullan yordu. Bu anla ma sona erince Saathci global yönetimi, Türkiye’de kendi markas n kendi network’ünde büyütme karar ald . LK DEFA YAPILANACAK Saatchi & Saatchi CEO’su Lize Karabo a da “Biz bir sat n alma yapmad k. Bizim yönetimimizde Saatchi & Saatchi asl nda gerçek anlamda Türkiye’de ilk defa yap lanacak. Önceli imiz Saatchi& Saatchi markas n n gerçek DNA’s n Türkiye’de ya atmak. Elbette büyümek her zaman gündemimizde olacak ama as l amaç, yarat c l m zla global ve yerel platformda iz b rakmak. Bu yolda hizmet verdi imiz markalar m z n Türk insan n n gönlünde ve akl nda birer ‘lovemark’ olarak yer almas n sa larken sonuç odakl i lerle katma de er yaratmak istiyoruz” diyor.

LINKEDIN’ N GEL R

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.