“HEDEFİMİZ GLOBALDE DAHA FAZLA İÇERİDEN YÖNETİCİ”

Capital (Turkey) - - LİDERLİK - / VODAFONE TÜRK YE CRA KURULU B K. YAR.

ATAMALARIN SONUCU

Son 2 y lda Vodafone Türkiye’nin C seviye pozisyonlardaki ba ar l yöneticilerimizin Vodafone bünyesinde önemli liderlik pozisyonlar na atanmalar sonucunda icra kurulumuza 3 tane içeriden 1 tane de d ar dan atama gerçekle tirdik.

YA ORTALAMASI 45

Son atamalarla C seviye ya ortalamam z 45. Gelecekte de kendi bünyemizde yeti en liderlerin C-seviye pozisyonlara yükseli ini hedefliyoruz. Son 5 y l içerisinde olu turdu umuz yüksek profili korumay , global çapta C-level profillerde de Türk yöneticilerin ba ar lar n göstermeye devam etmesini hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.