“7 MİLYAR DOLARLIK PROJE TAKİBİMİZDE”

Capital (Turkey) - - SEKTÖRLER - HAKAN ATE / DEN ZBANK GENEL MÜDÜRÜ

N SEKTÖR ETK S

Kurulu umuzdan bugüne en önem verdi imiz konu, kârl ve sürdürülebilir büyüme. 2007’den 2014’ün ilk yar s na kadar sektörün aktifleri yüzde 199 büyürken Denizbank’ta bu oran yüzde 358 oldu. Yeni sermayedar m zla entegrasyon yapt m z 1,5 y lda da konsolide bazda yüzde 55 kredi büyümesiyle sektör lideri olduk. Bu büyüme, Denizbank’ n uzun y llard r ni sektörlere yapm oldu u yat r m n bir sonucu.

FARKLI NEDENLER

Geçi ekonomisi olmam z sebebiyle altyap , enerji ve tar m, co rafik konumumuz sayesinde denizcilik ve turizm, demografik yap m z nedeniyle sa l k ve e itim, altyap yat r mlar nedeniyle spor kulüpleri ve belediye finansman bizim için ni ve öncelikli sektörler oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Sberbank’ n ana hissedar m z oldu u 2012 Ekim’inden beri toplam yat r m de eri 17,4 milyar dolar olan toplam 46 i lemde 4,8 milyar dolar finansman sa lad k. u an takibimizde yakla k 7 milyar dolarl k yat r m projesi bulunuyor. Türkiye’de yap lacak büyük yat r mlardan artan oranda pay almay hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.