“Girişimci kadınlar koruma altında”

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE - ELÇİN CİRİK ecirik@capital.com.tr

GAYDA 1 TL ÖDEME “MikroSigorta, kaza sonucu ölüm, sürekli sakatl k teminatlar n kaps yor, terör ve deprem gibi do al afetleri teminat alt na al yor. MikroKredi kullanan kad nlar bu güvenceden ayda yaln zca 1 TL ödeyerek yararlanabiliyor. Ayn ekilde 2013 Nisan’ nda sunulan MikroKonut ile de dar gelirli giri imci kad nlar n yuvas , yang ndan y ld r ma, sel ve su basmas ndan yer kaymas na kadar birçok temel riske kar ayda yine 1 TL’ye güvence kapsam nda. Lansmandan bugüne üne Sigorta, kendi alan nda önemli bir projeye imza at yor. Toplam 175 ülkede dar gelirli kad nlar n ekonomik ya ama kat lmalar amac yla yürütülen Mikrokredi program ndan yararlanan kad nlara mikro sigortalar sunuyor. 2011 y l sonunda ba layan projeyle Güne Sigorta, MikroSigorta uygulamas yla 68 bin, MikroKonut ile 35 bin kad n u ana kadar sigorta güvencesi alt na ald . Güne Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, dünyada bir ilk olan projelerini öyle aktar yor:

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.