CEO TWEET

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE -

ATT LA KÖKSAL “2014 Dünya Varl k Raporu’ndan. 1 Milyon dolar n üzerinde varl olan 14 milyon ki inin 4,33 milyonu ABD’de, 4,32 milyonu Asya’da.” SONER CANKO “Paray iyi ya da kötü yapan bizim onu nas l kulland m zd r. / Richard Templar Bu kural kredi kart için de geçerli" MEHMET M EK “Banka POS'lar ile yazar kasalar birle tiriyoruz. Kay td l kla mücadelede teknoloji kullan m çok önemli...”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.