SON ÇEYREK PORTFÖYÜ?

Capital (Turkey) - - BORSA -

H SSE SENED :

Bankalardaki kâr beklentilerinin yeniden toparlanma e ilimine girmesiyle birlikte portföylerde yüzde 20-25 oran nda mutlaka hisse senedi olmal .

DÖV Z:

Döviz ihtiyac n z yoksa portföylerde döviz ürünler tercih edilmemeli. Muhakkak döviz alacaklar yüzde 20’nin üzerine ç kmamal .

FA Z:

Faiz dü ü leri, bankalar n kârlar n olumlu etkileyecek. Faiz taraf nda bireysel yat r mc için uzun vadeli ürünler biraz riskli. Onun yerine iki y ll k tahvil tercih edilebilir. Çünkü faizdeki dü me e ilimiyle birlikte Merkez Bankas ’n n faiz politikas n n a a yönlü olmaya devam edece i varsay m m z var. Mevduat taraf nda reel olarak önemli bir getiri yok.

ÖST:

Özel sektör tahvilleri ve bu enstrümanlara yat r m yapan fonlar, önemli bir alternatif.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.