BES FON

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

A ustos ay nda dalgal bir süreç ya and . Volatilitenin artt bu dönemde, sadece bir türdeki fonlar de il fark türdeki yat r m fonlar öne ç kt . Yabanc varl klar, teknoloji hisse fonlar , esnek fonlar gösterdikleri performansla dikkat çekti. 31 Temmuz-22 A ustos sürecinde en çok kazand ran fon, yüzde 3,9 getiriyle Anadolu Hayat, Büyüme Amaçl Yükselen Ülkeler Esnek Fonu oldu. Onu yüzde 3,17 getiriyle Allianz Ya am ve Emek. Uluslararas Teknoloji Hisse Senedi EYF takip etti. Yine Garanti Emeklilik Hay. k. Gelir Amaç. Esnek EYF yüzde 2,46 getiriye sahip oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.