ADETA VİTRİN

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

17-19 Eylül tarihleri aras nda gerçekle tirilen Kristal Elma Yarat c l k Festival’inde yeni 360’lar n tan tan Clear Channel, ay sonu itibar yla stanbul’un en merkezi 30 noktas nda markalar tüketicilerle bulu turacak. çten ayd nlatmal üç yüzüyle 360 derece görünürlük sunan yeni 360’lar ayn zamanda 3D ürün sergileme özelli ine sahip.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.