KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl ), KalDer ve iklimlendirme sektörünün öncü markalar ndan Daikin’in kad n giri imcilere destek olabilmek amac yla ba latt klar Daikin Sakura Projesi’nin, bu y l ilk seçmeleri gerçekle ti. Daikin Sakura Projesi’ne Türkiye’nin farkl illerinden ba vuru geldi. Daikin Sakura Projesi’nin ilk giri imcileri olarak seçilen üniversite mezunu 14 kad n, 120 saat sürecek bir giri imcilik e itimi program na ba lad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.