KÜÇÜKLER NE YAPACAK?.

Capital (Turkey) - - CAPITAL -

Küçük oyuncular n en çok zorland klar i alanlar aras nda faktoring, plastik ve lojistik ilk s rada yer al yor. Bu sektörlerde küçük irketlerin “evlenmeden” uzun vadede ayakta kalmas zor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.