FİNASBANK’TAN AKILLI İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

Finans sektöründe ilk defa Finansbank taraf ndan hayata geçirilen Konu turan Kredi ile ak ll telefon ya da tablet almak isteyenler, faizsiz ve masrafs z ihtiyaç kredisi kullanarak istedi i ürüne sahip olabiliyor. Mü terilerinin ihtiyaçlar na uygun, inovatif ürün ve hizmetlerle bankac l k sektöründe ilklere imza att klar n vurgulayan Finansbank Bireysel Bankac l k ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yard mc s Erkin Ayd n, “Turkcell için geli tirdi imiz ve sektörde bir ilk olan ‘Konu turan Kredi’ ile Turkcell mü terileri, cihaz ve kullan m bedeli olarak paket hizmetin ücretini vadeli ödeyebiliyor. Mü terilerimiz, Finansbank ubesine u ramadan Konu turan Kredi’ye internetten ba vurabiliyor ve Turkcell bayisinde sadece kimli iyle diledi i cihaza çok h zl ve kolay bir ekilde sahip oluyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.