ŞUBEYE GİRMEDEN SIRA NUMARASI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

DenizBank, finans sektöründe yenilikçi bak aç s yla hayata geçirdi i son

uygulamas iBeacon ile banka mü terilerine ubeye girmeden s ra alma

kolayl sunuyor. Dünyada bankac l k sektörüne ilk kez entegre edilen iBeacon teknolojisi sayesinde iPhone ya da Android

i letim sistemli telefonunda DenizBank uygulamas bulunan ve Bluetooth’u aç k olan mü teriler, DenizBank ubelerine yakla k 50 metreye kadar mesafeden geçtiklerinde s ra numaras alma teklifiyle kar la yor.

Mü teriler diledikleri takdirde bu teknoloji sayesinde, telefonlar ndan tek bir dokunu la s ra numaras alabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.