KALİTE NOTU TEYİT EDİLDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

Türkiye’de ilk kez yat r m ve emeklilik fonlar nda uluslararas derecelendirmeye sahip olan Yap Kredi Portföy’ün, yöneticisi oldu u üç bireysel emeklilik ve dört yat r m fonunun alm oldu u “güçlü” ve “iyi” notlar , Fitch Ratings taraf ndan tekrar tescil edildi. Yap Kredi Portföy, bu y l may s ay nda uluslararas derecelendirme kurulu u Fitch Ratings taraf ndan portföy yönetimi alan nda global standartlarda en yüksek derecelendirme notunu ifade eden Highest Standards (tur) notuna bir kez daha lay k görülmü tü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.