KIBRIS’IN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

Alt nba Holding bünyesindeki Creditwest Bank K br s, aktif büyüklükte 1 milyar 160 milyon TL’ye ula arak Kuzey K br s’ n en büyük özel sermayeli bankas oldu. Creditwest Bank K br s, faaliyet raporuna göre son 8 y ld r her y l ortalama yüzde 30 oran nda büyüme kaydetti. Creditwest Bank K br s Genel Müdürü Dr. Süleyman Erol, Creditwest Bank’ n dünya standartlar nda bankac l k hizmeti sundu unu ve 2013 verilerine göre Kuzey K br s’ta en çok kredi veren özel banka konumuna ula t n aç klad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.