İYİ YAŞAMAK İÇİN TAM DESTEK

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

ING Emeklilik, Türk insan n n ihtiyaçlar na göre tasarlad “ yi Ya a Hayat Sigortas ”n art k daha fazla kanaldan mü terilerine ula t r yor. yi Ya a Hayat Sigortas , prim ve yenileme garantisiyle 326 ING Bank ve 375 ING Emeklilik acentesinden sonra 116 Anadolubank ubesinde kendisini ve sevdiklerini güvence alt na almak isteyenleri bekliyor. lk prim ödemesinden hemen sonra koruma sa lamaya ba layan ürün, maluliyet durumunda sigorta sahibine, vefat durumunda ise yak nlar na ödenecek tazminat sayesinde finansal koruma sa l yor. Mü terinin sa l k durumu kötüye gitse bile, yi Ya a poliçeleri yenileniyor ve yenileme için mü terilerden herhangi bir t bbi inceleme ve de erlendirme istenmiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.