DÜZELTME

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Ekim 2014 say m zda yay nlanan Hesaplar De i iyor ba l kl haberimizde, Alfemo Pazarlama Müdürü Süleyman Zoral’ n görü üne eksik yer verilmi tir. Düzeltir, özür dileriz. Cümlenin tam hali öyle olacakt r: “Konsantre oldu umuz ülkelerde, ülkenin ve pazar n büyüklü üne göre i plan m z y lda en az 1 ma aza olarak belirliyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.