TÜRK ŞİRKETLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Avrupa’n n en büyük bulut bili im organizasyonu EuroCloud taraf ndan düzenlenen EuroCloud Award’a (Avrupa Bulut Ödülleri) Türk irketlerinin ba ar s damga vurdu. Avrupa çap nda 12 ülkeden 50 irketin yar t Lüksemburg’daki finalde Türkiye’den 3 irket, k tan n en iyileri aras na girdi. “Start Up Cloud Service with Best Business Potential” kategorisinde Avrupa birincili ini Sentio Teknoloji irketi ald . “Best SaaS Service on the Market” kategorisinde Solvoyo Yaz l m ikincilik al rken, “Best Business Impact by Cloud Services” kategorisinde ise ikincilik ödülünü Migros kazand . EuroCloud Ba kan Bernd Becker, ikinci y l nda olmas na ra men Türkiye’den büyük kat l m ald klar n belirterek “12 ülke aras nda Türkiye’nin 3 ödül almas büyük ba ar ” dedi. Avrupa Bulut Ödülleri’nin Türkiye finallerini Bizz Consulting organize ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.