SOLO SERGİ DİZİSİ ERSİN DÜNDAR’LA DEVAM EDİYOR

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Genç sanatç ve tasar mc lar desteklemek amac yla kurulan ARMAGGAN Art & Design Gallery nisan ay nda ba latt solo sergi serisine devam ediyor. Serinin dördüncü konu u; Türkiye'de “reductive/indirgeyici” sanat n tek temsilcisi Ersin Dündar! Dündar eserlerini k sa ve öz olarak tan ml yor. Sanatç n n teknoloji hakimiyeti, yeni malzeme ve dil aray n n aç kça görülece i “ simsiz” isimli sergiye özel olarak haz rlanm ve ARMAGGAN Art & Design Gallery'deki iki ayr salonda, özel mimari çal mayla sergilenecek eserler, 6 Aral k 2014 tarihine kadar görülebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.