ZİRVE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Uluslararas birli i Platformu (U P) taraf ndan Cumhurba kanl ’n n himayesinde bu y l 10-12 Aral k günleri aras nda Four Seasons Bosphorus Otel’de 5’inci kez düzenlenecek olan Bo aziçi Konferans , Türkiye ve dünyadan i ve politika dünyas n n önde gelen isimlerini, i adamlar n ve i kad nlar n bir araya getirmeye haz rlan yor. Bu y lki temas “Yar n n De i en Senaryolar : Zorluklar Anlamak ve Diyaloglar Geli tirmek” olarak belirlenen Bo aziçi Konferans ’na bu y l 70 ülkeden çok önemli isimler kat l yor. Zirvenin konu mac lar aras nda Polonya eski Ba bakan Kazimiez Marcinkiewiez, spanya eski D i leri Bakan Ana Palacio, Filistin Ekonomi Bakan Dr. Jawad Naji, Bosna Hersek Merkez Bankas Guvernörü Kemal Kozarich, Afganistan Kad n leri Bakan Hüsnü Banu Gazanfer ve Kuveyt Prensesi Shaikha Farihah Al Ahmad AL Jaber Al Sabah gibi isimler yer al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.