SADECE ERKEKLER İÇİN

Capital (Turkey) - - MODA -

Özellikle saç kayb , dökülme ve kepek gibi konularda sorun ya ayan ve saç bak m na ekstra bak m gösteren erkekler için Schwarzkopf Professional taraf ndan geli tirilen ve yüzde 100 erkekler için tasarlanm ilk saç bak m markas [3D]MEN, saç bak m na yeni bir boyut kazand r yor. Schwarzkopf Professional laboratuvarlar nda geli tirilen farkl , pratik, etkili ve üstün performansl etkin içeri iyle seride, ampuan, tonik, serum, wax gibi 6 bak m ve 3 ekillendirme ürünü bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.