KAHVEYE KOLAYCA ULAŞIN

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

LC Waikiki, geçti imiz ay yurtd ndaki 100’üncü ma azas n Bosna Hersek’in ikinci büyük ehri Mostar’da açt . Yurtd ndaki ilk ma azay 2009’da Romanya’da açt klar n söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Ba kan Vahap Küçük, 2013 sonunda 2,5 milyar dolar ciro gerçekle tirdiklerini, 2014 sonunda ise cirolar n n 2,8 milyar dolara ula aca n söyledi. 2014’te kendine yüzde 25 büyüme hedefi koyan LC Waikiki’nin y l sonuna kadar 387 olan yurtiçindeki ma aza say s 400’e, 100 olan yurtd ndaki ma aza say s n n ise 120’ye ç kmas planlan yor. 2023’e kadar Avrupa’n n en büyük 3 haz r giyim markas ndan biri olmay hedeflediklerini söyleyen Küçük, “LC Waikiki olarak 2023 y l na kadar yurtd nda 6 milyar dolar, yurtiçindeyse 4 milyar dolar ciroya ula may hedefliyoruz. Avrupa’da organik ve inorganik büyüyebiliriz” diyor. Yüzde 16’l k pazar pay yla Türkiye’nin en büyük haz r giyim markas olan LC Waikiki’nin yeni dönemde üzerinde a rl kl duraca yurtd ndaki büyük pazarlar aras nda Tunus, Cezayir, Nijerya gibi Afrika ülkelerinin yan s ra Çin, Hindistan ve Endonezya yer al yor. Dünyan n en önemli kahve üreticilerinden biri olan Lavazza lezzetlerine ula mak art k çok daha kolay. Yetkili online sat sitesi www.bestcoffee.com.tr’yi

ziyaret ederek, Lavazza’n n tüm kahve çe itlerini ve

makinelerini edebilir, ayn gün kargo ve 50 TL üzeri al veri lerinizde ücretsiz kargo imkanlar ndan yararlanabilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.