GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ YATIRIM

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

Unlu mamuller ve çikolata sektöründe Türkiye’nin lider g da irketlerinden ET , 60 y l a k n süredir Türk tüketicilerinin en sevdi i lezzetler aras nda yer alan nostaljik lezzet Alaska Frigo’yu sat n ald . ET ’nin 13 milyon TL toplam yat r m kapsam nda; Alaska G da’ya ait ba ta Alaska Frigo markas olmak üzere irketin tüm markalar n n yan s ra sat ve da t m altyap yat r mlar da yer al yor. Türkiye’nin en sevilen markalar ndan olan ve sinemalarda 10 dakika aralar n vazgeçilmezi Alaska Frigo’yu sat n ald klar için mutlu olduklar n belirten ET G da Yönetim Kurulu Ba kan Firuzhan Kanatl , “Bu yeni yat r m m zla çikolata kaplamal so uk at t rmal k alan na ad m at yoruz” diye konu tu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.