KUVINGS ARTIK TÜRKİYE’DE

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

Kuvings kat meyve s kaca , B6000 serisiyle yeni bir konsept ba lat yor. Kuvings Slowjuicer (yava s kma sistemi), piyasadaki tüm kat meyve s kacaklar ve slowjuicer'lardan çok farkl . Devaml dü ük h zla pres uygulayarak besin kayb n minimize eden ve oksidasyonu azaltan Slowjuicer sistemiyle Kuvings, kullan m n hiçbir a amas nda g day b çakla kar la t rm yor. Güçlü motor sistemi ile f s lt sessizli inde ve titre imsiz çal an Kuv ngs B6000W ile meyve-sebze suyu d nda çe itli detoks içecekleri, dondurma ve bebek mamalar da haz rlanabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.