AŞK ACILARI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Bankas Kültür Yay nlar , psikanalist ve 19’uncu yüzy l Frans z edebiyat uzman Patrick Avrane’nin kaleme ald A k Ac lar isimli psikoloji türündeki yeni kitab n okurlar n be enisine sundu. Tristan ve Isolde, Genç Werther’in Ac lar , Romeo ve Juliet gibi edebiyat klasiklerinden oldu u kadar sinemadan, popüler kültürden ve kendi psikanalitik ve klinik deneyimlerinden de yararlanan Avrane, a k ac lar na farkl bir bak aç s yla yakla yor ve bu insani dram n dinamiklerini gözler önüne seriyor. Freud ve Lacan gibi önde gelen kuramc lar n a k, feti izm ve narsisizm üzerine yazd klar n tart maya açan Patrick Avrane, sevilen bir varl kaybetmenin ac s asla unutulmazken, a k ac s n n nas l ya an p geride b rak ld n ak c ve canl bir üslupla anlat yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.