“İKİ KİTAP ÖNERİYORUM”

Capital (Turkey) - - KITAP - FARUK MALHAN / KOLEKS YON MOB LYA YÖNET M KURULU BA KANI ÖZARSLAN TANGÜN / YES OTO ARAÇ K RALAMA YÖNET M KURULU BA KAN YARDIMCISI

Son dönemde iki kitap okudum. Enterprise’ n ba ar öyküsünü Kirk Kazanjiyan’ n kaleminden anlatan “Driving Loyalty” ve Daniel Kahneman’ n yazd “Thinking Fast and Slow” adl kitaplar. ki kitab da tavsiye ederim. “Driving Loyalty”, mü teri ve çal an memnuniyetine odaklanman n nas l bir dünya devi yaratt n anlatan gerçek bir ba ar öyküsü. “Thinking Fast and Slow” ise özellikle i hayat n n içinde olan herkesin okumas gereken nas l karar verdi imizi inceleyen bir kitap. Kitap çok güzel bir dille yaz lm . Hem i hayat hem özel hayat m zda kullanabilece imiz bilgiler içeriyor. Yazar Kahneman, 2002’de Stokholm’de Nobel Ekonomi Ödülü’ne lay k görülmü bir psikolog. nsanlar n nas l karar verdiklerini, neden baz kararlar verdiklerini inceleyen, hem i hayat nda hem özel hayat m zda kararlar m z verirken nelerin temel unsurlar oldu unu anlatan bir kitap. K sacas beynimizin nas l i ledi i ile ilgili yaz lm ilginç ve e itici bir kitap.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.