BOZKIRDAN DÜNYAYA AVUKAT OLMAK

Capital (Turkey) - - KITAP -

Ba armak nedir? Yokluklar ve yoksunlu u yenmek? Konya’n n Bozk r ilçesinde ba layan yolculu un dünya çap nda sayg n bir avukat olmaya de in süren maceras nda dönüm noktalar nelerdir? “Bozk r’dan Dünyaya Avukat Olmak” kitab , tam da bu sorular üzerine yo unla yor ve daha pek ço unu da beraberine alarak her sat r yla, her paragraf yla bu sorular n yan tlar n ortaya koyuyor. Mehmet Gün, bu kitab meslekteki 40 y la yakla an birikiminden yola ç karak kaleme ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.