DÖRT İSTANBUL

Capital (Turkey) - - KITAP -

Radi Dikici, “Dört stanbul” adl kitab nda ehirlerin kraliçesinin M.Ö 657 y l nda Kral Byzas taraf ndan kurulmas yla ba layan ve 1924’te Osmanl hanedan n n son bulmas na kadar uzanan yakla k 2 bin 600 y ll k öyküsünü anlat yor. lk kez gün na ç kan belgelerle 54 gün süren Fetih ve 471 y ll k birçok yönünü bilmedi imiz Osmanl yönetimi, yepyeni harita, resim ve tablolarla stanbul’un dört dönemini anlatan bu kitapta.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.