MALİYE BAKANI CEO’LARLA BULUŞTU

Capital (Turkey) - - ETKİNLİK -

Capital ve Ekonomist dergileri öncülü ünde, Vodafone Türkiye ana sponsorlu unda Türk Ekonomi Bankası (TEB) etkinlik sponsorlu unda, AXA Sigorta, Finansal Kurumlar Birli i ve Mikrosaray co-sponsorlu unda düzenlenen “Türkiye Ekonomisi 2015” temalı CEO Club organizasyonuna katılan Maliye Bakanı Mehmet im ek, 62’inci hükümetin 2015’e yönelik ekonomik gelecek vizyonunu CEO’larla payla tı. im ek, “2007 sonrasında küresel krizle büyüme oranımız azalmı tı. imdi yeniden yükseli döneminin e i indeyiz” diye konu tu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.