HÜKÜMETE GÖRE 2015’TE YÜZDE 4 BÜYÜYECEĞİZ

Capital (Turkey) - - KONJONKTUR -

Son günlerde normalde haziran ay nda yap lmas gereken genel seçimin birkaç ay öne al nabilece ine ili kin bir söylenti var. Gerçekten böyle bir ad m at l rsa 2015’in kaderi bir miktar da olsa de i ebilir. Böyle bir durumda genel seçim sonras nda kurulacak yeni hükümetin ataca olas olumlu ad mlar, 2015’in daha büyük bir bölümünü kurtarabilir. Mesela genel seçim nisan ay na al n rsa yeni hükümet 2015’in yar s n de il be te üçünü kurtarma ans n yakalayabilir.

Hükümetin güven bunal m n n önünü açabilecek ükümet, 2015-2017 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ı (OVP) geçen ay açıkladı. OVP’deki temel ekonomik hedefler ve 2014’e ilişkin gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tabloda yer alıyor. Bunlarla ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

OVP’de bu yılki büyüme yüzde 3,3 olarak tahmin ediliyor. 2014’e girerken yüzde 4’lük bir hedef vardı, ama 17 Aralık süreci sonrasında yaşananlar iç talebi yavaşlatarak büyümeyi aşağı çekti. Hükümet, gelecek yıl iç talebin yeniden toparlanmaya başlamasını ve büyümenin yüzde 4’e çıkmasını hedefliyor. Ancak bu yıl iç talebi düşmesine yol açan sorunlar hala çözümlenmiş değil. Bu nedenle 2015’te büyümenin yükselmesi biraz zor görünüyor.

Ekonomi yavaş da olsa büyümeye devam etmesine rağmen OVP’de geçen yıl 10 bin 807 dolar olan kişi başına milli gelirin, bu yıl 10 bin 537 dolara inmesi bekleniyor. Bu düşüş 17 Aralık süreci sonrasında döviz kurlarında yaşanan tırmanıştan kaynaklanıyor. Geçen yıl 1,90 TL olan ortalama dolar kurunun, bu yıl 2,18 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki üç yılda dolar kurundaki artışın düşük kalması ve kişi başına milli gelirin 2017’de 12 bin doları aşması hedefleniyor. Ancak bu hedef, bir temenniden ibaret. Çünkü kurların ne yönde seyredeceğini tahmin etmek neredeyse imkansız.

Geçen yıl yüzde 9 olan işsizlik oranının, bu yıl yüzde 9,6 olacağı tahmin ediliyor. 2015’te ise işsizlik oranının yüzde 9,5 olması hedefleniyor. Ekonomideki yavaşlama bahar aylarından bu yana işsizlikte bir yükseliş başlatmış durumda ve temmuz ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 10,4’ü gördü. Ekonomideki yavaş büyüme işsizlik oranının yeniden tek haneye dönmesinin zor olduğunu düşündürüyor. 2015’te hükümetin hedefinin epey üzerinde bir işsizlik oranı görebiliriz.

OVP’ye göre enflasyon, bu yılı yüzde 9,4 düzeyinde kapatacak. Bu oran yüzde 5’lik hedefi de geçen yıl bu sıralarda yapılan yüzde 5,3’lük tahmini de çok aşıyor. Döviz kurlarındaki artışa ek olarak tarımdaki kuraklıktan kaynaklanan gıda fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon, bu yıl yüzde 7,7’nin altını göremedi. Eylül ayı itibariyle yüzde 8,9 düzeyinde ve 2014’ü çift haneli bir seviyede bitirmesi tehlikesi bile var. Hükümet 2015’te enflasyonun yeniden inişe geçip yüzde 6,3’e gerileyeceğini öngörüyor. İç talepteki durgunluk ve petrol fiyatlarındaki düşüş 2015’te enflasyonda gerçekten de bir gerileme sağlayabilir. Ancak enflasyondaki düşüşün bu seviyeye kadar varması biraz zor görünüyor.

OVP’de bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,7 olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yılın hedefi ise yüzde 5,4 düzeyinde. Ekonomideki büyümenin yine yavaş olacak gibi görünmesi, 2015’te cari açığın daha da aşağıya inebileceğini düşündürüyor.

OVP’de en çarpıcı hedefler, bütçe dengesinde görülüyor. Bütçe açığının hızla düşmesi ve 2017’de neredeyse denk bütçeye ulaşılması hedefleniyor. OVP’ye göre bu yıl 24,4 milyar TL olması beklenen bütçe açığı, 2017’de 7,1 milyar TL’ye inecek. Bu yıl yüzde 1,4 olması beklenen bütçe açığının milli gelire oranı da 2017’de yüzde 0,3’e düşecek. Son dönemde hükümetin elinde tek başarı göstergesi olarak düşük bütçe açığı kaldı. Hükümet önümüzdeki üç yılda bu silahı kullanarak ekonomideki güveni artırmaya çalışacak gibi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.