IMF’YE GÖRE DÜNYADA BÜYÜME AZ DA OLSA YÜKSELECEK

Capital (Turkey) - - KONJONKTUR -

ad mlar atmas n n zor göründü ü genel seçime kadar ekonominin kaderi d sal faktörlere ba l olacak. Bu d sal faktörlerin ba l calar n ise ABD’deki para politikas n n geli imi, Avrupa’da kap y yeniden çalan durgunlu un seyri, kom u ülkelerde ya anan sorunlar n gelece i ve petrol fiyatlar nda son dört ayda ya anan yüzde 25’e yak n dü ü ün kal c olup olmayaca olu - turuyor.

FED VE PETROL ETKİSİ

Bu faktörlerin birincisi ve sonuncusu, ekonomideki durgunlu u a maya yönelik bir para politikas uygulanmas konusunda Merkez Bankas ’n n elinin rahat olup olmayaca n belirleyecek. u an için bunlardan ilki olumsuz, ikincisi ise olumlu gibi görünüyor.

ABD’nin merkez bankas olan FED, 2008-2009 krizi s ras nda ba latt tahvil al m program n yak nda IMF, 6 ayda bir hazırladığı World Economic Outlook (WEO) raporunun Ekim 2014 sayısını geçen ay yayınladı. IMF’nin bu raporda yer alan belli başlı tahminleri aşağıdaki tabloda yer alıyor. Tabloda IMF’nin Türkiye’ye ilişkin tahminleri de var. IMF’nin söz konusu tahminlerini şöyle özetleyebiliriz:

IMF’ye göre küresel ekonomi, bu yıl yüzde 3,3 ve 2015’te yüzde 3,8 büyüyecek. Geçen nisan ayında yayınlanan önceki raporda dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2014 için yüzde 3,6 ve 2015 için yüzde 3,9 düzeyindeydi. İkinci çeyrekten itibaren pek çok ülkeden yavaşlama sinyalleri gelince küresel büyüme tahminleri aşağı çekildi. Ancak yine de 2015’te bu yılkinden biraz daha yüksek bir büyüme öngörülüyor.

İkinci çeyrekte özellikle Euro Bölgesi’nden kötü sinyaller geldi. Bu nedenle IMF büyüme tahminlerindeki önemli revizyonlarından birini bu bölge için yaptı. Geçen nisan ayında Euro Bölgesi’nin bu yıl yüzde 1,2 ve 2015’te yüzde 1,5 büyüyeceği tahmin ediliyordu. Şimdi ise bu bölgenin bu yıl yüzde 0,8 ve 2015’te yüzde 1,3 büyüyeceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği’nin Euro Bölgesi dışındaki en büyük ekonomisi Birleşik Krallık’ın büyüme tahminleri ise yukarı yönde revize edildi. IMF, beklenenden daha iyi bir performans gösteren bu ülkedeki büyümenin, bu yıl yüzde 3,2’yi bulacağını tahmin ediyor. Birleşik Krallık’ın 2015 yılında ise yüzde 2,7 büyümesi öngörülüyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin de bu yılki büyüme tahmini aşağı çekildi. IMF, daha önce yüzde 2,8 olmasını beklediği ABD’deki bu yılki büyümenin şimdi yüzde 2,2 olacağını tahmin ediyor. Buna karşılık ABD’nin 2015 yılı büyüme tahmininin ise hafif bir yukarı yönlü revizyonla yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseltildiği görülüyor.

Bir başka büyük ekonomi olan Japonya’nın büyüme tahminleri de aşağı çekilmiş durumda. Daha önce Japonya’nın bu yıl yüzde 1,4 ve 2015’te yüzde 1 büyüyeceği tahmin ediliyordu. Şimdi ise Japonya’da bu yıl yüzde 0,9 ve 2015’te yüzde 0,8 büyüme öngörülüyor.

IMF, gelişmekte olan ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini de aşağı çekti. Gelişmekte olan büyük ülkeler içinde özellikle Brezilya ve Rusya’da durum çok kötü görünüyor. Son tahminlere göre bu iki ülkede bu yılki büyüme sıfıra yakın olacak. Brezilya ve Rusya’daki büyümenin 2015’te de fazla yükselmeyeceği tahmin ediliyor.

IMF, Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 3’e çıkarırken, 2015’teki büyüme tahminini ise yüzde 3,1’den yüzde 3’e indirdi. Bu düşük büyümenin işsizlik oranını, bu yıl yüzde 9,5’e ve 2015’te yüzde 9,9’a çıkaracağı tahmin ediliyor. IMF’ye göre enflasyon ise bu yılın sonunda yüzde 9, 2015’in sonunda yüzde 7,1 olacak. IMF’nin Türkiye tahminleri hükümetin OVP’deki öngörülerinden daha kötümser ama aynı zamanda daha gerçekçi gibi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.