“K TAP KURDU SAYILIRIM”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Özdemir, aileden gelen bir spor tutkusuna sahip. Ne kadar yo un olursa olsun bu konuda taviz vermiyor. Ayr ca amatör anlamda da golf oynuyor. Spor tutkusunun yan nda kendisini tam bir kitap kurdu olarak tan mlayan Özdemir, bu al kanl kendisine babas Ali Talip Özdemir’in kazand rd n belirtiyor. “Okudu um ikinci ana dal olan psikoloji bölümü sebebiyle de bu konuyla ilgili kitaplar okumay çok seviyorum” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.