“KÂR MARJLARI DÜ TÜ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Araç kiralama sektörüne yeni oyuncu giri leri devam ediyor. Çok say da yabanc ve güçlü oyuncunun yer ald pazara bu y l da 2 yeni oyuncu kat ld . Pazarda rekabetin giderek artt n ve kâr marjlar n n dü tü ünü belirten Hakan Sevim, kendilerinin ise bu durumdan çok fazla etkilenmediklerini ifade ediyor. “Biz büyüme h z m zla hala sektörde lideriz. Çünkü rakiplerimize göre önemli bir maliyet avantaj m z var. Yurtd na ödenen franchising bedelimiz yok. Aile irketi oldu umuz için yönetim giderlerimiz de en alt seviyede” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.