2014 10+2 de erlendirme

2014’ün ilk 10 ayı çalkantılı geçti. Yıl sonuna iki ay kala, ekonominin canlılı ı konusunda yön gösteren iki önemli sektörün tepe yöneticileriyle yıl sonu beklentilerini konu tuk.

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - Ahmet Pura Reklamverenler Derne i ve IAB Ba kan

kim sonunda yay nlanan 15. Interbrand “Best Global Brands” raporu, dünyan n teknoloji ekseninde döndü ünü bir kez daha ortaya koydu. Apple 118, 863, Google 107,439, Coca-Cola 81,563, IBM 72,244 ve Microsoft 61,154 milyar dolarl k de erleriyle zirveyi payla t lar. Marka de erlerini çarp c bir biçimde art ran Audi, Nissan ve VW’nin yan s ra, Toyota yüzde 20, Hyundai ve Ford yüzde 18, Honda yüzde 17, Kia yüzde 15, Porsche yüzde 11,

EChevrolet yüzde 10, Mercedes yüzde 7 oran nda de er kazanarak otomotivin gücünü gözler önüne serdiler. Kazananlar Facebook (+ %86) Amazon (+ %25) Audi (+ %27) Nissan (+ %23) Volkswagen (+ %23) Kaybedenler Nokia (- %44) Nintendo (- %33) Gillette (- %9) Louis Vuitton (- %9) HP, Intel and IBM (- %8) “Reklam pazar nda ta lar yerinden oynamaya devam edecek. Önümüzdeki 3 y lda, 10 milyar TL ve sonras nda 20 milyar TL reklam yat r m hedeflemesi gereken ülkemizde, küçü ünden büyü üne, reklamvereninden mecralar na kadar her payda n bu konuda geli meye katk sa lamak ad na çaba göstermesi kurumsal ve sektörel sorumlulu udur. Ülkemiz 2014 y lsonu reklam yat r mlar nda ise, geçen y la oranla toplamda yüzde 7-8, dijitalde ise yüzde 22 civar nda art olaca n öngörüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.