Dijital dünyada ayakta kalma s rlar

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

nternetle büyüyen nesiller, cep telefonlar n saat olarak kullan yor. Bu ba lamda trend analistleri gelecekte kol saati sat lar n n dü ece ini öngörüyor. Ancak, dünyan n en önemli saat markalar n bünyesinde bar nd ran Swatch Group’un büyüme rakamlar bu tahminin aksine bir görüntü ortaya koyuyor. Swatch Grubu’nun markalar ndan Longines’in cirosu 2013’te 1,4 milyar sviçre frang n a t . 2014 hedefi 1,5 milyon saat satmak. Çin, Hong Kong ve Tayvan’da aral ks z bir biçimde büyüyen Longines, Avrupa’da çok güçlü. Avrupa Artistik Jimnastik ampiyonas için zmir’e gelen Longines Dünya Ba kan Walter von Kanel’a dijital dünyada markalar n nas l yöneteceklerini sordum. “Geçmi te oldu u gibi, tüketicileri anlayarak ve onlara yak n durarak” cevab n verdi. 1988’den beri Longines’in ba nda olan von Kanel, bilgisayar kullanmay reddediyor. Kendi deyimiyle, asla sonu gelmeyen e-postalarla vakit kaybetmek yerine, sürekli çal yor ve seyahat ediyor. Sat ekipleriyle ve gitti i ülkedeki tüketicilerle sürekli olarak ileti imde bulunarak, ya am n nabz n tutuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.