“AMAÇ ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRMEK”

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

UZUN VADEL BAKI ÖNEML

Benim görevimde uzun vadede önem arz eden konulara eskiye göre daha fazla zaman ay rmak gerekiyor. Bunlar n ba nda, insan kayna , kurum kültürü, stratejik projeler geliyor. Bizim için en büyük zorluk bir taraftan büyürken, bir taraftan da sürdürülebilirli in yap m za i lemesi için kendimizi dönü türmektir.

SÜRDÜRÜLEB L RL K KR T K

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.