H zl büyüdük çünkü…

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

1 2 3 4 5 6 7

yi ara t rma ve iyi analiz yapt k, ba ar yla uygulad k. Her zaman analitik moda yapt k, markam z rakamlarla yönettik. Kâr edemeyece imiz hiçbir yerde ma aza açmad k. Kararlar m z mü teri ara t rmalar na ve verilere dayand rd k. S f rdan öngörülerle büyük riskler almad k. Bize özel Akdenizli marka konsepti olu turduk. Kitle marka olman n yan na gençleri ve rahat giyimi ekledik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.