“PAZAR DİNAMİKLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Capital (Turkey) - - YATIRIM - EROL B LEC K

ZAMANLAMA MANİDAR MI?

Bazen zaman ndan önce yap lan yat r mlarda hezimetle sonuçlanabiliyor. Mudo’nun kurucusu Mustafa Tavilo lu’nun da umdu unu bulamay p zarar etti i tek sektör zaman ndan önce girdi ini söyledi i “g da” i i oldu. Tavilo lu, bugünlerde yat r mc lar aras nda çok

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.