HAZIR GİYİMDE ROTA NEREYE?

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

YEN G R YOK

Orka Group Yönetim Kurulu Ba kanı SÜLEYMAN ORAKÇIO LU, u yorumu yapıyor: “Perakende piyasasındaki sıkı ıklık ve 3 yıl öncesine göre yüzde 8’lerden yüzde 3’lere inen büyüme oranları, hız kesilmesine neden oldu. Bu nedenle pazarımızın yeni oyuncular tarafından eskisi kadar tercih edilmedi ini gözlemliyoruz. Ayrıca kurlardaki oynaklık ve bizim segmentimizdeki mevcut markaların çok güçlü olması da yeni oyuncu giri lerinin önünde bir bariyer olabiliyor. Bu nedenle kısa vadede mevcut oyuncular arasında büyük bir de i iklik beklemiyorum.”

ÇOCUKTA NE OLACAK?

30’a yakın yerli yabancı markanın rekabet etti i çocuk giyimdeki hareketlili i, Panço Yönetici Orta ı HAYR LEV anlatıyor: “Pazardaki markaların yüzde 80’i yabancı. Ama ciro paylarına göre yerlilerin üstünlü ünü görüyoruz. Son 5 yılda pazara giren yerli ve yabancı birçok yeni marka oldu. Maalesef birço u da çıktı. Önümüzdeki dönemde çok fazla yeni oyuncu giri i beklemiyoruz. Mevcut markalar konumlarını sa lamla tırmaya ve birbirlerinden pay almaya çalı acak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.