“EV TEKSTİLİ GEÇİŞ EVRESİNDE”

Capital (Turkey) - - PERAKANDE - ERDEM GÜNDÜZ

DÖNÜ ÜM YA ANIYOR

Ev tekstil sektöründe organizeye geçi süreci halen sürüyor. Bu nedenle irili ufaklı çok sayıda irket var. Belirli bir yaygınlı a ula mı olanları sayacak olursak 11-12 irketten bahsedebiliriz. AVM’lerin büyük bir hızla yayılması, çalı an kadın nüfusunun artması ve milli gelirin yükselmesi, markaların güçlenmesi için uygun ortamı yaratıyor.

GELECEKTE NE OLACAK?

Son yıllarda organize perakendedeki

dönü üme paralel olarak ev tekstilinde de markalı ürünlerin pazardan aldı ı pay artacak. Bu durumu görüp heveslenip pazara

girmek isteyecek üreticiler de çıkacaktır. Ancak kâr marjlarının dü ük oldu u bir sektör. Dolayısıyla 11-12 güçlü markanın sektörde sıkı bir rekabeti uzun vadede kaldırması güç. Birkaçının el

de i tirmesini veya sektörden çekilmesini bekliyoruz.

REKABET KO ULLARI

English Home olarak özgün tasarımlı ürünleri ula ılabilir fiyatlarla yaygın bir ekilde pazara sunmak temel stratejimiz. Türkiye’de 200 ma azayı geçmemizi sa layarak bizi ba arıya götüren modeli, uluslararası alana ta ımak için çalı ıyoruz. 2014 sonu itibarıyla yurtdı ında 40 ma azaya

ula ıyoruz. 2015 hedefimiz ise 100 ma azayı geçmek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.