MOBİLYADA “GÜÇLÜ YERLİ” SENDROMU

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

Mobilya, hem üretim hem perakende tarafında kabuk de i tiren sektörlerden… 5 yıldaki en çarpıcı geli meler Do ta ’ın Kelebek’i satın alması ile 2013’te pazara giren Fransız Conforama’nın 2014 ba ında çıkı kararı alması oldu. Yani “güçlü yerli sendromu” mobilyada da var. Alfemo Pazarlama Müdürü SÜLEYMAN ZORAL, “Türkiye’deki ciddi üretim gücü, yabancı oyuncu giri lerini kısıtlıyor. Dolayısıyla perakende anlamında yabancı firmalar ancak ehirle menin yo un oldu u bölgelerde varlık gösterebiliyor” diyor.

K MLER GELD ?

LG SÜRECEK

Boydak Holding Pazarlama Koordinatörü B LAL UYANIK, “Pazarda markala ma sürecini tamamlamı 10’a yakın yerli oyuncu var” diyor ve ekliyor: “Son 5 yılda sektörü domine edebilecek büyük bir birle me ya da ayrılma olmadı. Ancak bazı markalar güç kazanmaya ba ladı. Birkaç firma konsolidasyona gitti. Dinamik ve geli en yapısı nedeniyle sektöre ilgi her zaman devam ediyor. Bu ilginin yatırımlara dönü me durumunu hep beraber izleyece iz.”

B RLE ME VAR MI?

Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi TALHA Ç LEK de benzer noktaların altını çiziyor: “Pazarın zorlukları göz önüne alınınca, birle me ve satın almaları sıkça görece iz. Küçük yatırımcılar markala mak için yatırım yaparken, yabancı yatırımcılar birle me veya satın almalarla Türkiye pazarında yer almayı tercih ediyor. Önümüzdeki dönem yeni marka ve yatırımları daha çok görece iz. Örne in Amerikan Ashley firmasının Türkiye ve Ortado u pazarına girece i aldı ımız duyumlar arasında.”

KONSOL DASYON ART

Kelebek Mobilya Pazarlama Direktörü ERKAN AYDIN, “Aslında ya adı ımız pazarın konsolidasyonu” diyor ve ekliyor: “Benzerlik ta ıyan markalar yerini kuvvetli olana bırakacak veya birle mek durumunda kalacak. Burada ilk 10’a girmek, ayakta kalmak demektir. Yabancı oyuncu tarafında ise ancak Ikea gibi dünya çapında ekonomik sistemler geli tirmi markaları yeni oyuncular olarak görebiliriz. Belki Avrupalı dev zincir ma azaları yerli ortaklarla gelebilir ama yerli üretim epey güçlü. Bu da yabancıların elini zayıflatıyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.