TEKNOLOJİ HABERCİLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Art k yeni habercilik var. Biz CNN’den önce CNN Türk’ün iPhone aplikasyonunu ç kard k. App Store, Google Play, Blackberry App World Windows 8 gibi bütün platformlarda uygulamas olan tek kanal z. u anda bakt n zda izleyiciye ula abileci imiz teknolojinin her yerinde var z. Bu konuda özel bir ekibimizin olmas bizi bir ad m öne ç kar yor. Yani izleyiciye ula man n yolu telepati olsa orada da olaca z. Bu y l internet taraf nda ciddi büyüdük. nternet mant n tamamen de i tirdik. Editoryal ve yaz l m taraf nda 20 ki ilik bir ekibimiz var. Birkaç y l öncesinde bu say 4’tü. Sosyal a lar çok ciddi kullan youz. Facebook’ta çok aktifiz. Twitter’da Türkiye’nin en çok üyesi olan TV’lerinden biriyiz. Sosyal medyay ve özellikle interneti çok iyi kullan yoruz. Facebook.com/cnnturk, twitter.com/cnnturkcom, youtube.com/cnnturk, plus.google.com/cnnturk adreslerinden CNN TÜRK ve de erli içerigi takip edebiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.