“PERAKENDECİ SEYAHAT ACENTELERİ RİSK ALTINDA”

Capital (Turkey) - - REKABET - SARP ÖZKAR

KNOW HOW’SIZ HÜSRAN

6,3 milyar Euro büyüklü ündeki sektörde küçük oyuncuların toplamı yüzde 35 seviyelerinde. Lokal hizmet veren tur operatörleri aslında tehlikede de il, sadece küçük olup ulusala açılmaya çabalayanlarda sıkıntılar oluyor. Zira yeterli sermaye ve know how’a sahip olmadan hesapsız i in içine atılabiliyorlar ve sonuç hüsranla neticeleniyor.

MASRAF ZORLU U

Bizim gibi tur operatörlerinin yani toptancıların turunu satan perakendeci dedi imiz seyahat acenteleri ise belli bir komisyon kar ılı ı çalı ıp, ço unlukla kendi turlarını organize etme çabası içine girmiyorlar. lerin azaldı ı zamanlarda zaten komisyon gelirleri de yüksek olmadı ından artan masraflarını kar ılamakta güçlük çekiyorlar.

KOPU LAR KOLAY

Turizm sektöründe genel olarak kâr marjları çok dü ük oldu undan, küçük oyuncuların pazardan kopu ları daha kolay. Bu zorlukları a mak için komisyoncu satı kimli inin yanı sıra kurumsal organizasyonlar, uçak bileti, güçlü bir yurtiçi satı ı mümkünse belli bölgelerde kendi ileti imleriyle alacakları kontenjanlar bazında yürümeye çalı malılar.

ÇÖZÜM ALTERNAT FTE

Gelecekte ayakta kalabilmek için mümkünse belli ba lı alanlar seçip ve daha az ke fedilmi turizm dallarında uzmanla mak onlara fayda sa lar. Günümüzde alternatif turizm yapan acente sayısına fazlasıyla ihtiyaç var ama buna hakkıyla e ilen çok az irket bulunuyor. Sa lık turizmi de bir di er gelece i olan turizm dalı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.