HOMETRANSTÜRK’TEN YENİ HEDEFLER

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

Aras Kargo’nun att bu do a dostu ad mla, elektrikli araçlar n ortalama araç ömrü olan 8 y lda 5 bin 787 ton karbon sal m na engel olmu olaca na dikkat çeken Evrim Aras, bunun da do aya yakla k 18 bin a aç dikilmesine denk gelece ini söyledi.

ta ımacılık hizmeti veren Hometranstürk, yeni pazarlarda büyüme hedefiyle yoluna devam ediyor. “Lojistik sektörü içinde tamamen farklı bir yapıda uluslararası evden eve nakliye hizmeti sa lıyoruz” diye konu an Hometranstürk CEO’su Muzaffer Sava , büyüme planlarına dair unları söylüyor: “A ırlıklı olarak okyanus a ırı hizmetler veriyoruz. Avustralya, Kanada ve ABD hakim oldu umuz parkurlar arasında. Expat akımlarının yo un oldu u ABD, Kanada, Avustralya, Birle ik Arap Emirlikleri, ngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde servis a ımızı geni leterek kalitemizi artırmaya yönelik çalı malarımız var. Deniz a ırlıklı ta ımacılık yapıyor olsak da kara ve hava ta ımacılı ı gibi farklı alternatifler üreterek mü terilerimize en uygun maliyetlerle rekabetçi fiyatlar sunmaya çalı ıyoruz. 2015 ilk çeyre inden itibaren New Jersey / New York ofislerimizin açılı ını gerçekle tirmeyi planlıyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.