ARAS, DOĞA İÇİN ELEKTRİKLENDİ

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

ARAS KARGO, yüzde 100 elektrikli araç say s n 39’a yükselterek Türkiye’nin en geni elektrikli ticari araç filosuna sahip oldu. 5 milyon TL yat r m maliyeti üstlenen Aras Kargo, yak t maliyetinde ayda yüzde 10 tasarruf edecek, do a dostu araçlar sayesinde 5 bin 787 ton karbon sal n m na engel olacak.

irketlerin en büyük sorumlulu unun i yap biçimlerini verimlilik üzerine in a etmeleri oldu unu belirten Aras Kargo Yönetim Kurulu Ba kan Evrim Aras, sözlerine öyle devam etti: “Sektörümüz do as gere i çevreci de il ne yaz k ki… 3 bin 320 arac m zla Türkiye’yi kar kar dola yoruz. Günde 400 bine yak n gönderi ta yoruz. Do ada önemli miktarda karbon ayakizi b rak yoruz. 2011’de att m z ad m , verimlili inden emin olunca 2014’te ilerlettik ve 5 milyon TL’lik maliyet yükünü üstlendik. Bugün 39 arac m z özellikle büyük ehirlerde mü terilerine gönderilerini do aya mümkün oldu unca koruyarak teslim ediyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.