ZEK KONUKO LU

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ - SANKO YKB.

s zl k durumunda tabii ki o pozisyonda tutmuyoruz veya ba ka bir firmada çal mas n sa l yoruz” diyor.

LİYAKAT ŞART MI?

Hilburt-Davis birçok aile irketinin ba ar s z olmas n n i e giri lerde “do um hakk ”n n gözetilmesi oldu unu

söylüyor; “Halbuki birinci dereceden kuzen ir-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.