CEO TWEET

Capital (Turkey) - - FINANCE / SUITE -

SONER CANKO “ novasyon için en büyük yat r m bütçeleri, en iyi ekipler, en yeni teknolojiler yetmez. Israrla takip edilmeyen, geli tirilmeyen, iyile tirilmeyen her inovasyon ölmeye mahkum olur.” PINAR ABAY “Maa promosyonu konusuna dikkat çeken Vahap Munyar’a te ekkür ediyorum. Bir gün elbet regülasyon maa promosyonu yanl na da dokunacak!” P RAYE ANT KA “Bir kamu bankas n n ‘kat l m’-islami- bankas kurmas anayasam zdaki devletin laikli i ilkesinin hangi yan na dü üyor acaba? #hukuksuzluk”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.