“KEFARET VE ÇEVRE SİGORTALARI ÇIKARACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SİGORTA -

BÜYÜK PAZAR AÇACAK

Büyük riskler alan nda çevre ve kefaret sigortalar ürünlerimiz gelecek. Son dönemde Türk müteahhitler yurtd nda teminat mektubu bulmakta zorlan yor. Art k ABD’de ve Avrupa’da i lerin yüzde 50’sinde bu art aranm yor. Onun yerine nas l banka teminat mektubuyla mü terinin riskini al yorsa kefaret sigortalar yla sigorta irketleri bu riski üstleniyor. Bu ürün, çok önemli bir piyasa açacak. Sadece Türkiye’de de il Türk müteahhitlerin yurtd ndaki i leri için de kefaret sigortas yapabilece iz. Hazine Müste arl mevzuat altyap s n yeni tamamlad , bu ürün yeni ç kacak.

S BER GÜVENL E KAR I

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.