En sevdiğim hobilerim

Capital (Turkey) - - HOBIM EV HAYATI -

ÇOCUKLARLA LEGO

Çocuklar mla beraber lego yapmaktan büyük keyif al yorum. Bizimkiler lego dü künü. Evdeki yemek masam z n üstü onlar n legolar yla dolu. Oradan tek bir parçaya izinsiz dokunam yorum.

KAFA DA ITMAK Ç N

Puzzle kafa da tmak için çok iyi bir fikir. Çocuklarla olacak gibi de il ama yine de puzzle yap yorum. Bir dönem 6 bin parçal k puzzle’lar yapm t m. O dönem bir köpe imiz gelip yemi ti. Duvar m zda 3 bin parçal k bir puzzle var.

OBJE TOPLUYORUM

Her gitti im yerden obje toplar m. Eskiden çok daha fazla toplard m. Biraz ta nmalarda k r l p deforme oldu. Çocuklar mla birlikte yeniden toplamaya ba lad m. Eskiden daha çok bebek toplard m. Rus, Brezilyal , Japon, Çin ve Do u Avrupal çok bebe im var. Arkada lar m da bebekleri sevdi imi bildikleri için hediyeler getiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.