GGlloobbaall ppiiyyaassaallaarr iizzlleenniiyyoorr

Capital (Turkey) - - HOBIM EV HAYATI - TALİP YILMAZ tyilmaz@doganburda.com

4 Kas m Türkiye, TÜ K-TÜFE verileri aç klanacak. Gelen rakam, faiz indirim politikalar aç s ndan önemli. Petrol fiyatlar nda ya anan dü ü , enflasyonu olumlu yönde etkiliyor.

5 Kas m ABD, ADP istihdam verisi izlenecek. stihdam, büyüme gibi veriler, FED’in politika de i imleri için yak ndan izleniyor.

6 Kas m

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.